1С:ERP World Edition

Ja vēlaties uzlabot ražošanas un biznesa vadības efektivitāti, automatizēt lielāko daļu uzdevumu mūsdienīgā digitālā līmenī un sasniegt principiāli jaunus rādītājus, 1C:ERP ir jūsu izvēle!
 
Lai detalizēti iepazītos ar programmu, iesakām pierakstīties prezentācijā, kurā mūsu speciālisti atbildēs uz jūsu jautājumiem un demonstrēs programmas funkcionālās iespējas.
 
 
 
 
"1С:ERP World Edition" ir pasaules līmeņa produkts, kas ļauj izveidot modernu informācijas sistēmu jebkura uzņēmuma vai holdinga, tostarp daudznozaru ražošanas, darbības vadīšanai. Daudzpusīga pieeja biznesa vadībai garantē iestatīšanas elastību, lietošanas ērtumu un ievērojamu ekonomisko efektu. 1C:ERP aptver visas galvenās nozares, tam ir plašs funkciju un rīku klāsts, un tas ir viegli pielāgojams uzņēmējdarbības specifikai. Sistēma īsteno datu pieejamības norobežošanas un kontroles principus.
 
Darbam sistēmas lietotāji var izvēlēties ērtu interfeisa valodu: krievu, angļu, poļu vai itāļu.
 
 
Kam tiek izmantots 1C:ERP?
 • Ražošanas procesu optimizēšanai, uzticama darbības grafika sastādīšanai, ņemot vērā iekārtu noslodzi un resursu nodrošinājumu.
 • Pārejot no novecojušām vadības sistēmām – lai organizētu efektīvu darbu vienotā informācijas telpā.
 • Vienkāršai un ērtai uzņēmuma galveno darbības rādītāju izsekošanai visos vadības līmeņos.
 • Saskaņotam uzņēmuma dienestu darbam, pārdošanas, ražošanas un iepirkumu plānu izstrādē un izpildē.
 • Efektīvas naudas vadības sistēmas ieviešanai, izstrādāt labākos veidus uzņēmuma finanšu mērķu sasniegšanai.
 • Komerciālās un loģistikas pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai, klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, informācijas iegūšanas precizitātes un ātruma paaugstināšanai.
 • Lai iegūtu ticamus datus par uzņēmuma darbību, pašizmaksu un ieņēmumiem nepieciešamās analītikas griezumā.
1С:ERP funkcionālie bloki
1C:ERP sastāv no funkcionāliem blokiem – apakšsistēmām, no kurām katra ietver rīku un iestatījumu kopumu noteiktu problēmu risināšanai.
 
 
 
Budžets un plānošana | Budgeting and planning
Instrumenti apakšsistēmā PLĀNOŠANA ļauj:
 • prognozēt pārdošanas, iepirkumu, ražošanas, montāžas/demontāžas apjomus;
 • veikt plānoto un faktisko datu analīzi.
Apakšsistēma BUDŽETS ir paredzēta plānošanas mērķu noteikšanai, tajā tiek fiksēti budžeti konkrētam plānošanas periodam. Tā arī nodrošina iespēju kontrolēt preču plānošanas procesus, ko izmanto kopā ar iepirkumu/ražošanas/pārdošanas plānošanu, kā vienotu procesu uzņēmumā.
 
CRM un mārketings | CRM and marketing
Apakšsistēmas CRM un MĀRKETINGS funkcionāls ļauj:
 • reģistrēt sistēmā attiecības ar klientiem;
 • veikt darījumus un mārketinga aktivitātes;
 • izsekot komunikācijas kanālus;
 • veidot mārketinga modeli, kas apraksta iecerēto potenciālā pircēja ceļu no iepazīšanās ar preci līdz reālam pirkumam ("pārdošanas piltuve");
 • veikt darbu ar sūdzībām.
Apakšsistēmā ir iespējams analizēt menedžeru veiktspēju, nodrošināt ABC, XYZ, BCG analīzi un iespēju ģenerēt operatīvos un analītiskos pārskatus.
 
Pārdošanas | Sales
Pārdošanas procesu vadības apakšsistēma ļauj iestatīt ne tikai pārdošanas noteikumus katram klientam atsevišķi, bet arī standarta noteikumus atsevišķiem klientiem, kuri ir sagrupēti segmentos.
Apakšsistēmā PĀRDOŠANAS ir iespējams:
 • veidot komerciālus piedāvājumus klientiem;
 • atspoguļot klientu vajadzības preču vai pakalpojumu iegādē;
 • atspoguļot preču nosūtīšanu klientam un organizēt to piegādi;
 • veikt korekciju preču pārdošanai un atgriešanu no pircēja.
Iepirkumi | Purchases
Apakšsistēma IEPIRKUMI ietver tādas iespējas kā:
 • preču reģistrācija un iegāde no dažādiem piegādātājiem;
 • uzdevumu risināšana par preču piegādes laika kontroli;
 • naudas izdevumu un piegādātāju rēķinu savlaicīga apmaksas kontrole.
Izmantojot šīs apakšsistēmas rīkus, ir iespējams reģistrēt neatbilstības preču iepirkumos, analizēt piegādes traucējumu cēloņus, veikt preču piegādes papildu izmaksu un pakalpojumu uzskaiti un ģenerēt pārskatus, kas parāda dinamiku organizācijas iepirkumiem un norēķiniem ar piegādātājiem.
 
Noliktava un piegāde | Warehouse and delivery
Apakšsistēmā NOLIKTAVA UN PIEGĀDE ir iekļauti krājumu un noliktavu pārvaldības rīki ar iespēju izmantot noliktavu zonas, uzglabāšanas vietas, šūnas, darba zonas, kā arī rīki piegāžu pārvaldībai – piegādēm klientiem un uz savām organizācijas noliktavām.
Automatizētās darbstacijas apakšsistēmā ir konfigurētas maksimāli ērti.
 
Ražošana | Production
RAŽOŠANAS apakšsistēmas galvenais uzdevums ir ražošanas procesu vadība. Ražošanas posmu plānošanai paredzēta automatizēta darba vieta, kas ļauj kontrolēt darba gaitu. Ir iespējams izvēlēties piemērotu kontroles metodi:
 • bez ražošanas grafika plānošanas;
 • materiālo resursu plānošana;
 • materiālo un ražošanas resursu plānošana.
Pakāpenisks ražošanas process, kas nodrošina noteiktu produktu izgatavošanu un/vai noteiktu darbu veikšanu, ir aprakstīts resursa specifikācijā. Lai uzturētu detalizētas vienā ražošanas posmā veikto tehnoloģisko darbību shēmas, tiek izmantotas maršrutu kartes.
 
Šajā apakšsistēmā varat vadīt arī remontdarbus. Ir instrumenti darbu plānošanai ekspluatācijas objektu un to komponenšu remontam, defektu žurnāla uzturēšanai, remonta pasūtījumu veidošanai un izpildei.
 
Nauda | Treasury
NAUDAS apakšsistēma 1C: ERP tiek izmantota gan skaidras, gan bezskaidras naudas, kredītu, depozītu, aizdevumu, savstarpējo norēķinu un norēķinu ar atbildīgām personām plānošanai, kontrolei un uzskaitei. Tiek nodrošināta ekvairinga darījumu uzskaite. Maksājumu kalendārs ļauj analizēt atlikumus un naudas plūsmas, plānot maksājumus un diagnosticēt naudas iztrūkumus.
Šīs apakšsistēmas iestatījumos var iestatīt limitus pēc budžeta sastādīšanas datiem, pēc naudas plūsmas limitu dokumentiem vai vispār atspējot šo iespēju, pārvaldīt savstarpējo norēķinu parametrus. No pārskatiem varat:
 • saņemt detalizētu informāciju par norēķiniem un bankas izrakstiem;
 • veidot maksājumu reģistru, līgumus par kredītiem un depozītiem, naudas līdzekļu pārskatus u.c.;
 • analizēt maksājumus un uzkrājumus saskaņā ar līgumiem (plāns-fakts).
Finanšu rezultāts un kontrole | Financial result and controlling
Šīs apakšsistēmas rīki uzsāk regulārās mēneša slēgšanas operācijas un ģenerē atbilstošos dokumentus.
Pārējo ienākumu/izdevumu sadales dokumenti ļauj tos reģistrēt, pārklasificēt, norakstīt, stornēt, kā arī pārskaitīt izdevumus starp filiālēm. Uzņēmuma darbības rezultātu 1С:ERP attēlo mērķa rādītāju monitors.
 
Pamatlīdzekļi | Fixed assets
PAMATLĪDZEKĻU apakšsistēma ietver funkcionalitāti un dokumentāciju būvniecības objektu, nemateriālo aktīvu, par maksu iegādāto vai līzingā saņemto pamatlīdzekļu uzskaitei, pētniecības un konstruēšanas izmaksu uzskaitei, nolietojuma noteikumu noteikšanai, īpašuma nodokļiem, šo līdzekļu mērķfinansēšanai.
 
Starptautiskā finanšu uzskaite | Financial accounting
STARPTAUTISKĀS FINANŠU UZSKAITES apakšsistēma ļauj veikt uzskaiti un sagatavot pārskatus atbilstoši starptautiskajiem standartiem atbilstoši organizācijas apstiprinātajiem vadības finanšu uzskaites noteikumiem. Apakšsistēmā ģenerējamie pārskati ļauj vadītājiem:
 • analizēt organizācijas darbību;
 • novērtēt paša biznesa vērtību;
 • operatīvi pieņemt vadības lēmumus u.c.
 
Lasīts 1280 reizes
Vairāk šajā kategorijā: « 1C:Dokumentu aprite 8